home

Wie zijn we

Werkgeverskring Voorst (WKV) stimuleert het ondernemersklimaat in de gemeente Voorst en is daarmee hét ondernemersplatform voor werkgevers. Economische bedrijvigheid is wat ons bindt. Onze missie is het behartigen van individuele en collectieve belangen van werkgevers in de gemeente Voorst. Een goede sfeer en werken vanuit een  saamhorigheidsgevoel staan hierbij centraal. Samen creëren we voorspong.

Wat doen we

Concreet betekent dit dat we de volgende doelstellingen nastreven. Ten eerste willen we de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling van de leden bevorderen. Ten tweede kan het bestuur als spreekbuis voor de leden optreden om gemeenschappelijke belangen in de regio te promoten en te behartigen. Ten derde voorzien we de plaatselijke en regionale politiek, gevraagd en ongevraagd van advies.

Een aantal keren per jaar organiseren we inspirerende ontmoetingen, zowel formeel als informeel en op verschillende locaties. Een goed programma met actuele thema’s, waarbij netwerken en kennisuitwisseling centraal staat.

Doet u mee? 

Inmiddels bestaat Werkgeverskring Voorst uit ruim 40 leden uit verschillende sectoren. Ben jij ook werkgever in de gemeente Voorst en wil je voorsprong creëren? Sluit je dan bij ons aan! Kijk voor meer informatie onder lid worden.